ทำเนียบผู้บริหารหอพักนักศึกษา
ข่าวประกาศ
ลำดับที่ วันที่ประกาศ ข่าวประกาศเรื่อง รายละเอียด
1 31 มี.ค. 2561  กำหนดการรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ ของมหาลัย
2 19 เม.ย. 2561  กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก
ติดต่อหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก